English Nederlands

Interesse in een demo?

Voer uw email in en dan nemen we contact op.

PEX Lab

We ademen innovatie en daarom lanceren we continue initiatieven die de grenzen van patiënt- en klantcontact verleggen in de gezondheidsindustrie. Binnen PEX Labs digitaliseren we huisartsprocessen, laten we dermatologen digitaal diagnostiseren, en zorgen we ervoor dat robots makkelijker met hun gebruikers communiceren.

Daarbij zijn we hard op weg om ervoor te zorgen dat Ghanese vrouwen betere voorlichting en begeleiding krijgen tijdens hun zwangerschap. Om hen te helpen maken we informatie meer toegankelijk en interactief, zo vergroten we de impact.

Huisartsen

Het Nationaal (Digitale) Diabetes Platform wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen ExpertDoc, TNO en PEX Life, ondersteund door de Diabetesverenging Nederland en de  Diabetes Federatie.

Het doel van dit project is om voor arts en patiënt meerwaarde te creëren met een digitaal platform dat de zorg verbetert en efficiënter maakt.

Het platform is een digitale service voor de huisarts en zijn patiënten. De service is door de huisarts in zijn dagelijkse praktijk te gebruiken. Tegelijkertijd is deze service bereikbaar voor zijn patiënten, waardoor de patiënt met behulp van de huisarts controle krijgt over zijn eigen behandelplan.

Patiënten kunnen hier terecht voor hun vragen, digitaal consult en hebben zicht op de ontwikkeling van hun ziektebeeld. Het is 24/7 beschikbaar en wordt tegen lage kosten aangeboden.

Het platform levert patiënten een betrouwbare vraagbaak en geeft advies. Dit advies is 100% gebaseerd op de NHG richtlijnen en het TNO healthcare advies systeem.

Het digitale systeem:

  • Volgt patiënten.
  • Geeft een voorspelling rondom de ontwikkeling van diabetes en levenstijlinterventies
  • Spiegelt een patiënt ten opzichte van het gemiddelde.
  • Geeft proactief notificaties wanneer de patiënt actie moet ondernemen.
  • Is gekoppeld aan het Hospital Information System zodat de informatie altijd volledig is.
  • Volgt de diabetesprotocollen van Expertdoc (NHG).
  • Maakt bezoek aan de huisarts minder noodzakelijk.

Digitale Dermatoloog

De Digitale Dermatoloog is een initiatief van Herm Martens. De digitale dermatoloog wil het contact tussen arts en patiënt vooropstellen in de zorg. Met technologie, is kennis makkelijk overdraagbaar waardoor het niet altijd noodzakelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Waarom zou je kostbare reis- en wachttijd verkwisten als het vaak ook digitaal kan?

PEX life en de Digitale Dermatoloog hebben de handen ineengeslagen. Samen ontwikkelen ze diagnose-beslisbomen en een kennisbank voor dermatologie.

Digitaledermarmatoloog.nl is opgezet voor iedereen met een huidprobleem of vragen daarover. Puistjes, uitslag of een algemene huidvraag? Wij geven een duidelijk antwoord.

PEX life maakt de digitale diagnose-boom die gebruikers doorlopen. Hierdoor krijgen gebruikers direct advies en heeft de dermatoloog een uitgebreide intake. Hierdoor is de behandeling vervolgens een stuk efficiënter voor zowel dokter als patiënt.

Robotics

Social Robots zijn een spannende ontwikkeling in de zorg. Waar robots voorheen uitsluitend opereerden in de industriële industrie, maken ze nu de overstap naar de service-industrie. Hier is de interactie met mensen juist van belang.

De vraag is daarom ook niet of er interactie zal zijn tussen mens en robot. De vraag is hoever de interactie daadwerkelijk zal gaan? Wat tolereren we en wat is normaal?

PEX Life experimenteert ook met robots. Met onze eigen NAO-robot zijn we aan het onderzoeken in hoeverre DigitalCX de interactie tussen mens en robot kan faciliteren. Als dit op een natuurlijke en intuïtieve manier kan, dan zijn de mogelijkheden in de zorg onbegrensd.

Robotics Robotics

Pex Ghana

Goede informatie redt levens. Daarom richten we ons op de ontwikkeling van een goede informatiebron die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen vragen kan stellen: een digitale kliniek.

Het is laagdrempelig en betaalbaar, zodat iedereen er voordeel van heeft. Waar anderen zich richten op medicatie en vaccinatie, richten wij ons op voorlichting. Zo creëren we impact en gaan we Ghanese zwangere vrouwen helpen

Samen met het bedrijf Text To Change zijn we een digitale kliniek voor ontwikkelingslanden aan het ontwikkelen. We maken gebruik van, mobiele telefoon, waar iedereen in Ghana tegenwoordig toegang tot heeft. Een virtuele gezondheidscoach kan vervolgens op een interactieve manier informatie over de patiënt verzamelen. Zo krijgt het systeem een duidelijk beeld van het individu en kan het vervolgens persoonlijke en gecontextualiseerde informatie verstrekken.

Met verschillende slimme technieken verkleinen we zo de afstand tussen dokter en patiënt. Betere zorg in ontwikkelingslanden.

  • Het wordt voor een dokter mogelijk om patiënten te monitoren en wanneer nodig kan hij contact opnemen om te adviseren.
  • De virtuele coach maakt het mogelijk om proactief mensen te coachen om er zo voor te zorgen dat ze vitaal en gezond blijven.
  • De kosten van een digitale kliniek zijn erg laag. Een vergelijking met een fysieke kliniek laat al snel een besparing van miljoenen zien.

Neem contact op om meer te leren over dit project.